Sikkerhetsregler

Sikkerhet er vår høyeste prioritet, derfor er alle gjester
pålagt å lese og forstå de følgende sikkerhetsreglene.

1.  Det er forbudt å benytte Munkstigen uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring. Du må ha lest og forstått alle sikkerhetsregler.
Hver enkelt bruker skal alltid delta i den praktiske og teoretiske opplæringen før du kan klatre Munkstigen klatresti.
Du skal være oppmerksom og forsiktig og følge  alle regler og instrukser. Dette er utelukkende brukerens ansvar.

2.  Alt sikkerhetsutstyr skal brukes i henhold til alle de instruksjoner som er gitt. Selen skal til en hver tid sitte stramt.
Spør hvis du er usikker på at selen sitter godt. Bruk hjelm også på turen ned for økt sikkerhet.
Etter end økt skal alt sikkerhetsutstyr leveres tilbake.

3.  Aldersgrensen er 7 år. Personer under 18 år skal ha godkjenning av foresatt eller verge før de klatrer. I tilfelle mindreårige deltagere, er foresatt eller verge
pliktig i å forklare disse til den mindreårige.

4.  Registrering er obligatorisk. Ved registrering er du pålagt å underskrive på en egenerklæring som innebærer at du har
lest alle sikkerhetsregler og har forstått alt av instruksjoner som blir gitt.

5.  Når du klatrer Munkstigen, innebærer det visse farer som har risiko. Det er viktig å bevege seg rolig og kontrollert
gjennom hele turen og vurdere hvert steg du tar for økt sikkerhet.

6.  Hver deltager har ansvar for egen aktivitet og sikkerhet i Munkstigen. For mindreårige deltakere er det foresatt eller verge ansvarlige
for sin egen, og den mindreåriges aktivitet og sikkerhet. Den mindreårige skal følges aktivt under hele turen.

7.  Der det er wire skal denne alltid brukes, hvor karabinene skal være festet og låst forsvarlig. Karabinene festes motsatt vei i forhold til
hverandre slik at du unngår ved et evt. feilgrep å koble fra begge karabiner på samme tid.

8.  Hold trygg avstand til klatreren foran deg. Dette er spesielt viktig på steder med høyere risiko. La det være minimum en øyebolt
mellom hver deltager. Klatrer du sammen med en mindreårig, kan du klatre litt tettere.

9.  Skal du passere andre klatrere, er det viktig å gjøre dette på flatere partier med høyeste aktsomhet, uten å koble deg ifra wire-en.
Det er da viktig å kommunisere godt med de som skal passeres for å unngå at noen skal føle seg utrygge eller presset.

10. Vær oppmerksom på løse elementer som f.eks drikkeflaske, telefon, kamera, ryggsekk, løse steiner osv.
som kan utgjøre en fare for deg selv eller andre som kommer klatrende etter.

11.  Personer med psykiske eller fysiske lidelser som vil være en trussel mot egen og andres helse har ikke adgang til å klatre Munkstigen.

12.  Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler har ikke adgang til å klatre Munkstigen.

13.  Gravide, personer som er epileptiske, lider av rygg og nakkeskade eller har hjerteproblemer er ikke anbefalt å klatre før de har
rådført seg med lege.

14.  Munkstigen har ikke ansvar for verdisaker som blir mistet under klatringen, på tur ned eller eventuelt forsvunnet fra biler, sykler osv.

15.  Munkstigen kan uten forbehold stenge klatrestien av sikkerhetsmessige grunner, slik som storm, regn eller vedlikehold.

16.  Bruk av hansker er påbudt. Dette gir også en god beskyttelse imot wire’n. Hanskene vi har til slags vær er av type med gummibelegg så du oppnår mest mulig grep når du holder deg fast.

Munkstigen kan ta bilder og filmer eller bruke bilder og filmer som blir lagt ut på social media osv. for reklame. Dersom noen ikke ønsker dette, må vedkommende informere om dette.

Kontakt oss

Åpningstider

Alle dager 10:00 – 16:00
Torsdager 10:00 – 17:00

Følg oss