Sikkerhets regler

Sikkerhet er vår høyeste prioritet, derfor er alle gjester
pålagt å ha lest og forstått de følgende sikkerhetsregler.

1.  Det er forbudt å benytte Munkstigen uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring, samt lest og forstått alle sikkerhetsregler.
Hver enkelt bruker skal alltid delta i den fullstendige praktiske og teoretiske opplæring før man kan klatre Munkstigen klatresti.
Oppmerksom og forsiktig etterlevelse av alle regler og instrukser er utelukkende brukerens ansvar.

2.  Alt sikkerhets utstyr skal brukes i henhold til alle de instruksjoner som er gitt. Selen skal til en hver tid sitte stramt.
Spørr om det er usikkert om selen sitter godt. Bruk hjelm også på turen ned for økt sikkerhet.
Etter end økt skal alt sikkerhets utstyr leveres tilbake.

3.  Aldersgrensen er 7år. Personer under 18år skal ha godkjenning av foresatt eller verge før man klatrer.

4.  Registrering er obligatorisk. Ved registrering er man pålagt å underskrive på en egenerklæring som innebærer at man har
lest alle sikkerhets regler og har forstått alt av instruksjoner som blir gitt. I tilfelle mindreårige deltagere, er foresatt eller verge
pliktig i å forklare disse til den mindreårige.

5.  Når man bruker Munkstigen så innebærer det visse farer som har risiko. Det er viktig å bevege seg rolig og kontrollert
gjennom hele turen og vurdere hvert steg man tar for økt sikkerhet.

6.  Hver deltager har ansvar for egen aktivitet og sikkerhet i Munkstigen. For mindreårige deltakere er det foresatt eller verge ansvarlige
for sin egen, og den mindreåriges aktivitet og sikkerhet. Den mindreårige skal følges aktivt under hele turen.

7.  Der det er wire skal denne alltid brukes, hvor karabinene skal være festet og låst forsvarlig. Karabinene festes motsatt vei i forhold til
hverandre slik at man unngår med et feilgrep å koble ifra begge karabiner på samme tid.

8.  Hold trygg avstand til klatreren foran deg, dette er spesielt viktig på steder med høyere risiko. La det være minimum en øyebolt
imellom hver deltager. Klatrer man sammen men en mindreårig kan man klatre litt tettere.

9.  Skal man passere andre klatrere er det viktig å gjøre dette på flatere partier med høyeste aktsomhet, uten å koble seg ifra wire-en.
Det er da viktig å kommunisere godt med de som skal passeres for å unngå at noen skal føle seg utrygge eller presset.

10. Vær oppmerksom på løse elementer som f.eks drikkeflaske, telefon, kamera, ryggsekk, løse steiner osv.
som kan utgjøre en fare for deg selv eller andre som kommer klatrende etter.

11.  Personer med psykiske eller fysiske lidelser som vil være en trussel mot egen og andres helse har ikke adgang til å klatre Munkstigen.

12.  Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler har ikke adgang til å klatre Munkstigen.

13.  Gravide, personer som er epileptiske, lider av rygg og nakke skade eller har hjerte problemer er ikke anbefalt å klatre før de har
rådført seg med lege.

14.  Munkstigen har ikke ansvar for verdisaker som blir mistet under klatringen, på tur ned eller eventuelt forsvunnet fra biler, sykler osv.

15.  Munkstigen kan uten forbehold stenge klatrestien av sikkerhetsmessige grunner, slik som storm, regn eller vedlikehold.

16.  Bruk av hansker er påbudt. Dette gir også en god beskyttelse imot wire’n. Hanskene vi har til salgs hær er av type med gummibelegg så man oppnår mest mulig friksjon når man holder seg fast.

Munkstigen kan ta bilder og filmer eller bruke bilder og filmer som blir lagt ut på social media osv. for reklame. Dersom noen ikke ønsker dette, må vedkommende informere om dette.

Kontakt oss

Åpningstider

Alle dager 10:00 – 16:00
Torsdager 10:00 – 17:00

Følg oss