For din sikkerhet

Vi tar COVID-19 på alvor og følger alle tiltak som til en hver tid stilles.

Sikkerhet er vår høyeste prioritet, derfor er alle gjester pålagt å ha lest og forstått de følgende sikkerhetsregler. I Munkstigen er det lett å holde anbefalt avstand og trygt kunne nyte flott natur samtidig som sikkerheten blir ivaretatt.

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjoner kan du ikke benytte deg av klatreparken. Hvis du befinner deg i risikogruppen eller omgås personer i risikogruppen anbefaler vi deg ikke å ta turen.

 • 2m avstand utendørs, 1m innendørs. Vi har god plass og avstand mellom benker.
 • Ekstra vaskerutiner av toaletter, overnatting og fellesområder
 • Desinfisering/vasking av seler og hjelmer etter bruk
 • Påbudt med hansker i løypene. Ta med egne eller kjøp i hær.
 • Det er forbudt å benytte Munkstigen uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring, samt lest og forstått alle sikkerhetsregler. Opplæring og informasjon gis ved utleie.
 • Lånt utstyr må brukes i henhold til instruksjoner gitt av instruktøren og leveres tilbake etter endt klatretur.
 • Registrering er obligatorisk og gjøres på Hindrum Fjordsenter. Ved registrering skriver man under på en egenerklæring som stadfester at man har lest og forstått sikkerhetsreglene og opplæringen.
 • Klatring i Munkstigen innebærer en viss fare og risiko for skader, men så lenge gjesten følger sikkerhetsopplæringen som gis og bruker utstyret på korrekt måte skal alt ligge til rette for en fantastisk tur.
 • Hver enkelt person har ansvar for egen aktivitet og sikkerhet i Munkstigen. For personer under 18 år er foresatt (eller verge) ansvarlig for aktiviteten og sikkerheten til den mindreårige.
 • Den nedre aldersgrense for å klatre Munkstigen er 7 år.
 • Personer under 18 år skal ha godkjennelse av foresatt (eller verge) før man klatrer Munkstigen.
 • Å klatre med eget sikkerhetsutstyr eller uten sikkerhetsutstyr er ikke tillatt. Dette leier du av Munkstigen
 • Personer med psykiske eller fysiske lidelser som vil være en trussel mot egen og/eller andres helse har ikke adgang til å klatre Munkstigen.
 • Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler har ikke adgang til å klatre Munkstigen.
 • Det anbefales ikke at gravide, personer med epilepsi, eller personer med rygg/nakke-skader klatrer før de har rådført seg med lege.
 • Det skal alltid være minimum en karabin festet i wiren når man klatrer.
 • Vennligst hold avstand til klatreren foran deg, spesielt på utfordrende steder og steder med stor fallhøyde.
 • Skal du passere en klatrer, er det veldig viktig å gjøre dette på ett flatt parti og være høyest aktsom, uten å koble seg selv fra wiren. Det er også viktig å kommunisere med den du skal passere, for å unngå at vedkommende ikke føler seg utrygg eller presset.
 • Munkstigen kan uten forbehold stenge klatrestien av sikkerhetsmessige grunner, slik som storm, regn eller vedlikehold.
 • Vær oppmerksom på løse objekter som kan falle og skade deg selv og/eller andre. Dette kan være smykker, mobiltelefoner, kameraer, ryggsekker, løse steiner og liknende.
 • Munkstigen har intet ansvar for verdisaker som blir mistet i løpet av klatreturen.
 • Representanter fra Munkstigen kan ta bilder eller filmer og bruke dette på nettside eller sosiale medier for Munkstigen. Dersom deltaker ikke ønsker dette, må vedkommende si ifra på forhånd.