Sikkerhetsregler

Sikkerhet er vår høyeste prioritet, derfor er alle deltakere er pålagt å ha lest og forstått de følgende regler og vilkår.

  1. Det er forbudt å benytte Munkstigen uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring, samt lest og forstått alle sikkerhetsregler. Alt av opplæring og information gis ved utleie. Lånt utstyr må brukes i henhold til instruksjoner gitt av instruktøren og leveres tilbake etter endt økt.
  2. Hver bruker skal alltid delta i den fullstendige praktiske og teoretiske sikkerhets opplæring før man klatrer i Munkstigen.
  3. Registrering er obligatorisk. Ved registrering skriver man under på en egenerklæring som innebærer at man har lest alle sikkerhets regler og har forstått alt av instruksjoner som blir gitt. I tilfelle det er en mindreårig deltager, er foresatt eller verge pliktig i å forklare disse til den mindreårige.
  4. Når man bruker Munkstigen så innebærer det visse farer som har risiko. Oppmerksom og forsiktig etterlevelse av sikkerhetsreglene og instrukser gitt er utelukkende brukerens ansvar. Det er viktig å bevege seg rolig og kontrollert gjennom hele turen og vurdere hvert steg man tar for økt sikkerhet.
  5. Hver enkelt deltager har ansvar for egen aktivitet og sikkerhet i Munkstigen. For mindreårige deltakere er foresatt eller verge ansvarlige for sin egen, og den mindreåriges aktivitet og sikkerhet, og det er viktig å følge dem aktivt hele under hele turen.
  6. All brukere skal være over 7 år eller en høyde på minimum 135cm
  7. Personer under 18 skal ha godkjenning av foresatt eller verge før man klatrer Munkstigen.
  8. Å  klatre med eget sikkerhetsutstyr eller uten sikkerhetsutstyr er ikke tillatt.
  9. Personer med psykiske eller fysiske lidelser som vil være en trussel mot egen og andres helse har ikke adgang til å klatre Munkstigen.
  10. Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler har ikke adgang til å klatre Munkstigen.
  11. Gravide eller personer som er epileptiske, lider eller rygg / nakke skader er ikke anbefalt å klatre før de har rådført seg med lege.
  12. Minimum en karabin skal være festet i wiren til en hver tid.
  13. Vennligst hold avstand til klatreren foran deg, spesielt på utfordrende steder med høyere risiko.
  14. Skal du passere andre klatrere, er det veldig viktig å gjøre dette på flatere partier med høyeste aktsomhet, uten å koble seg ifra wiren. Det er også viktig å kommunisere med den du skal passere først, for å unngå at vedkommende ikke skal føle utrygg eller presset.
  15. Instruktøren kan når som helst stenge bruken av Munkstigen av sikkerhetsmessige grunner som storm, regn eller vedlikehold.
  16. Vær oppmerksom på løse elementer som kan utgjøre en fare for deg selv eller andre. Dette kan være smykker, mobiltelefoner, kameraer, ryggsekker, løse stener etc.
  17. Munkstigen har intet ansvar for verdisaker som blir mistet under klatringen, på tur ned eller eventuelt forsvunnet fra biler, sykler etc.
  18. Munkstigen kan ta bilder eller filmer og bruke bilder eller filmer som blir lagt ut på social media etc. for reklame. Dersom deltaker ikke ønsker dette, må vedkommende informere om dette.

Del dette: Facebooktwittermail
Følg oss: Facebooktwitteryoutubeinstagram