Sikkerhetsregler

Sikkerhet er vår høyeste prioritet, derfor er alle deltakere er pålagt å ha lest og forstått de følgende regler og vilkår.

  1. Det er forbudt å benytte Munkstigen uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring, samt lest og forstått alle sikkerhetsregler og vilkår. Alt av opplæring og information gis ved utleie.
  2. Registrering er obligatorisk. Ved registrering skriver man under på en egenerklæring som innebærer at man har lest alle vilkårene og har forstått alt av instruksjoner som blir gitt. I tilfelle det er en mindreårig deltager, er foresatt eller verge pliktig i å forklare disse til den mindreårige.
  3. Når man bruker Munkstigen så innebærer det visse farer som har risiko. Oppmerksom og forsiktig etterlevelse av vilkårene og sikkerhetsinstruksene er utelukkende brukerens ansvar. Det er viktig å bevege seg rolig og kontrollert gjennom hele turen og vurdere hvert steg man tar for økt sikkerhet.
  4. Hver enkelt deltager har ansvar for egen aktivitet og sikkerhet i Munkstigen. For mindreårige deltakere er foresatt eller verge ansvarlige for sin egen, og den mindreåriges aktivitet og sikkerhet, og er pålagt i å følge dem aktivet hele tiden under turen.
  5. All brukere skal være over 7 år eller en høyde på minimum 135cm
  6. Personer under 18 skal ha godkjenning av foresatt eller verge før man klatrer Munkstigen.
  7. Hver bruker skal alltid delta i den fullstendige praktiske og teoretiske sikkerhets opplæring før man klatrer i Munkstigen. Alt av instruksjoner er bindene og brudd på disse kan føre til at brukeren blir utestengt fra å klatre Munkstigen.
  8. Å  klatre med eget sikkerhetsutstyr eller uten sikkerhetsutstyr er strengt forbudt.
  9. Alt lånt utstyr må brukes i henhold til instruksjoner gitt av instruktøren og leveres tilbake etter endt økt. Endringer eller skader på utstyr skal rapporteres til instruktøren umiddelbart.
  10. Personer med psykiske eller fysiske lidelser som vil være en trussel mot egen og andres helse har ikke adgang til å klatre Munkstigen.
  11. Personer som er påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler har ikke adgang til å klatre Munkstigen.
  12. Personer som er gravide, epileptiske, som lider eller rygg / nakke skader, eller som har gjennomgått en operasjon er ikke anbefalt å klatre før de har snakket med lege.
  13. Instruktøren hjelper deg med å tilpasse hjelm og klatresele, og disse skal til en hver tid sitte godt.
  14. Begge karabiner skal være festet i wiren til en hver tid, og være festet motsatt vei i forhold til hverandre.
  15. Når du klatrer er det viktig å klatre på nedsiden av wiren, så man lett kan hange trygt og godt.
  16. Vennligst hold avstand til klatreren foran deg, spesielt på steder med høyere risiko.
  17. Skal du passere andre klatrere, er det veldig viktig å gjøre dette på flatere partier med høyeste aktsomhet, uten å koble seg ifra wiren. Det er også viktig å kommunisere med den du skal passere først, for å unngå at vedkommende ikke skal føle utrygg eller presset.
  18. Instruktøren kan når som helst stenge bruken av Munkstigen av sikkerhetsmessige grunner som storm, regn eller vedlikehold.
  19. Vær oppmerksom på løse elementer som kan utgjøre en fare for deg selv eller andre. Dette kan være smykker, mobiltelefoner, kameraer, ryggsekker, løse stener etc.
  20. Munkstigen har intet ansvar for verdisaker som blir mistet under klatringen, på tur ned eller eventuelt forsvunnet fra biler, sykler etc.
  21. Munkstigen kan ta bilder eller filmer og bruke bilder eller filmer som blir lagt ut på social media etc. for reklame. Dersom deltaker ikke ønsker dette, må vedkommende informere om dette.

Del dette: Facebooktwittermail
Følg oss: Facebooktwitteryoutubeinstagram